رسیدگی مالیاتی افراد با تراکنش بانکی بالا تا آذر و بهمن ماه 1400 بخشنامه 230/37598 تاریخ 1400/06/31

 

اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سالهای ٩۵ تا ٩٧ بارگذاری شد.

محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه‌ای تمامی مدیران کل امور مالیاتی را مکلف کرده تا با مراجعه به سامانه، اطلاعات مربوطه را تحلیل و تا پایان آذرماه سال جاری مالیات های مرتبط با تراکنش‌های بانکی را با اولویت مودیان دارای تراکنش مبلغ بالا محاسبه و رسیدگی کنند.

 

بررسی تراکنش های بانکی سال ٩٨ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه مستلزم تهیه اظهارنامه برآوردی برای مودیان مذکور می باشد.
گردش بستانکار کمتر از ۵٠ میلیارد ریال که تاکنون رسیدگی نشده مشمول حسابرسی نمی باشند.

اطلاعیه

راهنمای خرید

آموزش های حسابداری

قیمت نرم افزار

سپیدار سیستم

نوین روش عصر مدیریت

دکمه بازگشت به بالا