مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تمدید شد ، بخشنامه 200/1400/57 تاریخ 1400/08/22

 

بخشنامه مورخ ٢٢ /٨/ ١۴٠٠ مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی ابلاغ شد.

اطلاعیه
مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تمدید شد

راهنمای خرید

آموزش های حسابداری

قیمت نرم افزار

سپیدار سیستم

نوین روش عصر مدیریت

دکمه بازگشت به بالا