مهلت رسیدگی به جرائم ماده ۱۶۹ مکرر

بخشنامه سازمان امورمالیاتی در خصوص لغو مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرائم ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸ مورخ ۹۹/۱/۱۹ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸ منتشر شد.

اطلاعیه

راهنمای خرید

آموزش های حسابداری

قیمت نرم افزار

سپیدار سیستم

نوین روش عصر مدیریت

دکمه بازگشت به بالا