main pic 2

آشنایی با مفاهیم اولیه حسابداری

آشنایی با مفاهیم اولیه حسابداری نیاز هر مدیر و مالک صنعتی است که آشنایی کافی با مفاهیم حسابداری را ندارد، بنابراین ما در این آموزش سعی کرده ایم مفاهیم اولیه حسابداری را به زبانی بسیار ساده و به شیوه ای مختصر برای علاقه مندان بیان کنیم.

همچنین دانشجویان و افراد جویای کار در رشته حسابداری با آموزش فوق میتوانند به درک صحیح و کاملی از مفاهیم اولیه حسابداری دست یابند. 

بخشی از آموزش پیش رو شامل موارد زیر می باشد :

 

۱- تعاریف اولیه حسابداری     

 

۲- آشنایی با مفاهیم بدهکار و بستانکار   

 

۳- آشنایی با معادله اصلی حسابداری     

 

۴- آشنایی با مفاهیم درآمد و هزینه ، دارایی و بدهی     

 

۵- آشنایی با انواع صورتهای مالی   

 

۶- آشنایی با کدینگ حسابداری

 

۷- آشنایی با دفاتر قانونی و نحوه تحریر دفاتر

ثبت های حسابداری عملیات بازرگانی

آشنایی با مفاهیم نگهداری حساب موجودی کالا از دو روش دائمی و ادواری ، روش دائمی : در روش دائمی به موازات هر فروش مانده کالا قابل شناسایی و اندازه گیریست ، همچنین در هر فروش سود فروش قابل محاسبه می باشد .

روش ادواری : در روش ادواری سود و مانده کالا بعد از هر ماه معامله قابل محاسبه نبوده و برای تعیین این ذو عامل باید تا پایان سال منتظر بود تا کلیه عملیات خرید و فروش سک سال مشخص گردند .

 

بخشی از آموزش پیش رو شامل موارد زیر می باشد :

 

۱- تعریف روشهای نگهداری موجودی کالا     

 

۲-انواع روش های قیمت گذاری موجودیها  

 

۳- ثبت های سیستم دریافت و پرداخت

 

۴-ثبت شناسایی انواع هزینه  

 

 

عملیات دریافت و پرداخت در نرم افزار سپیدار

در زیر به بررسی عملیات دریافت و پرداخت چک و ثبت سندهای حسابداری آن در واقعیت و نرم افزار سپیدار همکاران سیستم می پردازیم .

 

بخشی از آموزش پیش رو شامل موارد زیر می باشد :

۱- واگذاری چک به بانک

۲-نقد کردن چک 

۳-خرج کردن چک

۴-ثبت چک پرداختی به صورت روز

۵- ثبت چک پرداختی به صورت مدت دار

۶-ثبت استرداد چک دریافتی

۷- ثبت چک استرداد پرداختی

دکمه بازگشت به بالا